บริการ จัดส่งพนักงาน พี่เลี้ยงเด็กอ่อน - เด็กโต

จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ปทุมธานี , จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี

หน้าที่โดยสังเขปของพนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กโต

อาบน้ำ แต่งตัวให้ความดูแลใส่ใจในทุกๆเรื่องของเด็ก
ช่วยชงนม ดูแลเรื่องอาหารของเด็ก ล้างขวดนม ซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ของเด็ก
ศึกษาพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ช่วยสอนหนังสือ สอนการบ้าน เล่านิทานให้เด็กฟัง
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเด็กมีไข้ไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
อื่นๆตามคำแนะนำของผู้ปกครอง

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กโต
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กเป็นผู้หญิงอายุ18-45ปี มีความอ่อนโอน เอาใจใส่ในเรื่องของเด็ก รักเด็ก มีความสามารถในการดู แลเด็ก มีความใจเย็น ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับเด็ก มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

อัตราค่าบริการพี่เลี้ยงเด็ก 13,000 - 15,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์

 

จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ปทุมธานี , จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ปทุมธานี ราคา , จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี ราคา , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

© 2016 sukjaiintergroup.com All Rights Reserved. || จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ปทุมธานี, จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ